TIETOLIIKENNE
AVOIMET JA TELEVERKOT
VIDEOVALVONTA
RIKOSILMOITIN
KULUNVALVONTA
INTEGRAATIO
PALOVAROITIN
LANGATON
PORTTIPUHELIN
ALUEVALVONTA
ÄÄNIEVAKUOINTI
OTA YHTEYTTÄ
YRITYS

Äänievakuointi

Äänentoistojärjestelmä on turvajärjestelmä.

Äänentoistojärjestelmien merkitys turvallisuuden ylläpitojärjestelmänä on huomattu ja standardi EN 60849 sysäsi liikkeelle äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmien uuden kehityssuunnan ja selkeytti vaatimukset siitä, miten nykyaikaisen äänentoistojärjestelmän tulee toimia ja kuulua.

Näiden vaatimusten pohjalta on suunniteltu PMS 2000 moduulirakenteinen äänentoistojärjestelmä. Siinä on kiinnitetty erityistä huomiota myös äänenlaatuun, joka on parempi kuin mihin olemme tottuneet tähän saakka yleisäänentoistojärjestelmissä.

PMS 2000  toimii korkeatasoisena yleisäänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmänä sisältäen PC-ohjelmoitavan logiikan erilaisten turvallisuus- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmien integrointiin.

Automaattinen paloilmoitus

Äänievakuointijärjestelmä liitetään automaattiseen paloilmoitinkeskukseen. Hälytys- ja evakuointiviestien selkeät ohjeet palotilanteessa ehkäisevät paniikkia.

Uhkatilanteiden hallinta ja tiedottaminen

Yleisölle avoimissa tiloissa tiedottaminen ääniviestimillä ja kuulutuksilla on osa turvallisuusjärjestelmää. Rikosilmoitinlaitteet voidaan kytkeä äänijärjestelmään antamaan opastavia tiedotteita yleisesti tai vain henkilökunnalle suunnattuja viestejä, joiden merkitys on ennalta sovittu. Sireenien sijasta voidaan käyttää puhe- tai hälytysääniviestejä.

Toiminta yleisäänentoistojärjestelmänä

Hyvätasoinen äänentoisto saa ihmiset viihtymään. Aluekohtainen äänimainonta on tehokas myynninedistäjä. LAX 50-800 induktiosilmukkavahvistimet tuovat avun myös kuulovammaisille.


       
Tekninen Valvonta
MK Ollikainen

Martinkatu 61
05800 Hyvinkää
GSM +358 400 604 333
Fax +358 19 45 3333
markku@tekninenvalvonta.fi
Markku Ollikainen
Turva-alan
ammattilainen
jo 20 vuoden
ajan